Privacyreglement

ROB KONING – WEBDESIGN | VORMGEVING | FOTOGRAFIE | MUZIEK

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) is een wet die bedoeld is om de privacy van personen te beschermen. De AVG staat het gebruik van persoonsgegevens door derden onder voorwaarden toe. Zo moet (onder meer) duidelijk zijn wie welke persoonsgegevens verwerkt en met welk doel. 

Rob Koning ‘Webdesign | Vormgeving | Fotografie | Muziek’ is opgericht door mijzelf, Rob Koning.

De diensten die ik aanbied zijn:

  • Het ontwikkelen van een website op aanvraag.
  • Het ontwerpen van allerlei grafische vormgeving in de vorm van logo;s, visitekaartjes, flyers, social-media banners, huisstijl, cd hoezen, etc.
  • Het maken van foto’s bedoeld voor op de aangevraagde website.
  • Het maken van foto’s op aanvraag voor allerlei andere doeleinden.
  • Het maken van videopresentaties voor een website.

Ik verwerk persoonsgegevens op een zorgvuldige manier, uitsluitend overeenkomstig de wet en dit privacyreglement.

Dit privacyreglement geeft de wijze aan op welke manier ik met persoonsgegevens omga.  

Verwerking van persoonsgegevens
Ik verwerk persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij hebt verstrekt.
De persoonsgegevens die ik verwerk zijn:
– Voor- en achternaam
– Naam bedrijf (optioneel)
– KVK nummer (optioneel)
– BTW nummer (optioneel)
– Volledige adresgegevens
– Factuuradres
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Rob Koning ‘Webdesign | Vormgeving | Fotografie | Muziek’ heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die minderjarig zijn, tenzij er uitdrukkelijke toestemming is gegeven door één van de Ouder(s), Verzorger(s) en/of Voogd(en). Ik kan echter niet controleren of iemand minderjarig is.
Ik raad Ouder(s), Verzorger(s) of Voogd(en) dan ook aan betrokken te zijn bij alle online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zónder ouderlijke toestemming. Als u van mening bent  dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld van een minderjarige, neemt u dan z.s.m. contact met mij op via robkoning.nl@gmail.com.
Ik zal ervoor zorgen dat deze gegevens dan per direct worden verwijderd uit mijn administratie.

Doel en grondslag van verwerking persoonsgegevens
Rob Koning ‘Webdesign | Vormgeving | Fotografie | Muziek’ verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om contact te kunnen opnemen via e-mail of telefoon.
– Om de door mij aangeboden diensten af te kunnen leveren.
– Om een factuur te kunnen mailen.


Doorgifte persoonsgegevens aan derden 
Rob Koning ‘Webdesign | Vormgeving | Fotografie | Muziek’ geeft geen gegevens zonder toestemming door aan derden.
Dit zal uitsluitend in uitzondering gebeuren als ik daartoe wettelijk verplicht wordt gesteld. Ook zullen je gegevens overigens nooit aan andere organisaties en/of bedrijven worden verstrekt die dit voor commerciële of andere doeleinden willen gebruiken.

Beveiliging Persoonsgegevens
Rob Koning ‘Webdesign | Vormgeving | Fotografie | Muziek’ neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en heeft zo veel mogelijk maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan z.s.m. contact mij op via robkoning.nl@gmail.com.

Bescherming persoonsgegevens
De persoonsgegevens in mijn administratie kunnen uitsluitend door mij, Rob Koning worden ingezien en beheerd. Dit digitale bestand is via Google Drive beveiligd met een wachtwoord wat alleen bekend is bij Rob Koning.
Rob Koning ‘Webdesign | Vormgeving | Fotografie | Muziek’ verwerkt persoonsgegevens via een contactformulier in een door mijn hostingbedrijf beveiligd online-systeem. Dit is beveiligd tegen inbreuken van buitenaf volgens de geldende beveiligingsnormen.

Cookies
Rob Koning ‘Webdesign | Vormgeving | Fotografie | Muziek’ gebruikt cookies die uitsluitend bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat deze website geoptimaliseerd en goed blijft werken en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
Via het hostingbedrijf waar mijn website op draait worden IP-adressen van de websitebezoekers geregistreerd en het surfgedrag bijgehouden. Bij het bouwen van een website in opdracht kunnen eventuele plugins die gebruikt moeten worden ook gegevens opslaan. Uiteraard zijn ook deze bedrijven verplicht maatregelen te nemen t.a.v. de AVG wet.
Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bewaartermijn
Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Rob Koning ‘Webdesign | Vormgeving | Fotografie | Muziek’ houdt zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn. Jij behoudt echter het recht om op ieder willekeurig moment aan te geven dat al jouw gegevens verwijderd dienen te worden uit ons digitale systeem.

AVG rechten 
Op grond van de Wet op de Privacy (AVG) heb je een aantal rechten die jouw privacy kunnen beschermen. 
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens binnen de administratie van mijn bedrijf.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar robkoning.nl@gmail.com. Ik neem dan z.s.m. contact met je op.
Om te kunnen controleren of jij diegene bent die het verzoek doet vraag ik je om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Zorg er dan voor dat je de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het ID of paspoort nummer én het BSN nummer zwart maakt. Dit is ter bescherming van je privacy.


Klachten en vragen
Als je meer wilt weten over het bovenstaande of een klacht hebt neem dan z.s.m. contact met mij op. Het kan zijn dat ik iets over het hoofd zie. Ik los dit graag zo snel mogelijk met je op. Stuur dan een email naar robkoning.nl@gmail.com.

Je bent natuurlijk vrij om eventueel (ook) contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens ROB KONING – ‘Webdesign | Grafische Vormgeving | Fotografie | Muziek’
W: www.robkoning.nl
E: robkoning.nl@gmail.com

Wijzigingen privacyverklaring 
Er kunnen wijzigingen optreden in deze Privacy verklaring. Op deze website staat altijd de meest recente versie van het privacyreglement.